Blog

ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ සංවිධාන වල අනාගතය

hansani

May 11, 2021

0

ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ සංවිධාන පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන කල ඒ සඳහා ලබාදිය හැකි නිදසුන් කිහිපයක්ම ඇත .තරුණයින් යනු රටක ජවයයි. රටක් ඉහළටම ගෙන යන අභිමානයේ තෝතැන්නයි. එපමණක් නොව රටේ ශක්තිතිය තරුණ පරපුර වීම තර්ක ‌නොකල යුුතු කරුණකි.‌ මොනවද මේ තරුණ සංවිධාන ය‌නුවෙන් අප හඳුන්වන්නේ සංවිධාන යනු තනිව හෝ බහු මට්ටමේ සංවිධානයක් වන අතර එය මූලික වශ‌යෙන් අවුරුදු 19 ට අඩු සහභාගීවන්නන් සඳහා වැඩසටහන් ‌මෙම ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන අතර මූලික වශයෙන්ම ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ යෞවනයන් විසිනි.තරුණ සංවිධානයක් පිළිබඳව ලබා දිය හැකි හොඳම නිර්වචනයක් වශයෙන් මෙය
හඳුන්වා දිය හැකිය.

තරුණ සංවිධාන සාමාන්‍යයෙන් තරුණයන් විසින් මෙ‌හෙය වනු ලාභ නොලබන ස්වේච්ඡා රාජ්‍ය නොවන සංගම් ලෙස වටහා ගත හැකිය. යම් අවස්ථාවක එවන් රාජය යාන්ත්‍රණයේද අදනයේද ‌කොටසක් විය හැකිය. ඒවා ‌බොහෝ දුරට පිහිටුවා ඇත්තේ ඔවුන්ගේ සාමාජිකයින්ගේ දේශපාලන
සමාජ මෙන්ම සංස්කෘතික ආර්ථික අරමුණු තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම අරමුණු කොටගෙන මෙහිදී යෞවනයන් සඳහා ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම හා ඔවුන්ගේ අභිප්‍රායන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙම ශක්තිමත් කිරීම හා ඔවුන්ව සමාජ තලයේ ඉහළටම ගැනීම සඳහා උපදේශන ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි.

සාමාන්‍යයන් තරුණ සංවිධාන තරුණ තරුණියන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජ අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙන්ම සහතික කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ලබයි. ප්‍රජා ජීවිතයේ සෑම තරාතිරකම ඔවුන්ගේ සමාජ හා දේශපාලන භාවිතය දිරිමත් කිරීම හා ක්‍රියාකාරකම් සදහා ස්වෙච්ඡාවෙන් සම්බන්ධවීම මෙන්ම විධිමත් හා අවිධිමත් ඉගෙනුම් තුළින් පුද්ගලික හා සමාජ
සංවර්ධනය සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම සිදුකරනු ලබයි. යුරෝපා කවුන්සිලය විසින් 1997 දී තරුණ සිවිල් සමාජ පිළිබඳ සාමාජික රටවලට නිර්දේශයක් ද ලබා දී ඇත.

සිව්වන වැඩසටහන් ගත්විට මෙහි දිගුකාලීන ව්‍යාපෘති හෝ කෙටි කාලීන ව්‍යාපෘති සමග ඉදිරියට යන්නා වූ වැඩසටහන් හා සම්න්ධ වී වැඩ කරයි.එහිදී ඒවාට ක්‍රියාකාරී ලෙස සම්බන්ධ විය යුතු සැලසුම් කරමින් ඉදිරියට ගමන් කිරීම මේ හරහා සිදුවේ. තරුණ සංවිධානයන්හි අනාගතය තීරණය
වන්නේ ඒවායේ සාර්ථකත්වය මතයි. එපමණක් නොව මේවා ජාතික මට්ට‌මේ සිට ජාත්‍යන්තතරය දක්වා ඕනෑම මට්ටමකින් ක්‍රියාත්මක විය හැක්කේ ඒවා වන අතර රජය තරුණ සංවිධාන හෝ වෙනත් රාජ්‍ය සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මේ ආකාරයෙන් තරුණයින් සඳහා සංවිධාන පිළිබඳ හඳුන්වා දිය හැකි අතර මීළගට ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ සංවිධාන ලෙස ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන කිහිපයක් හඳුනා ගනිමු.
• IYAP- International Youth Alliance for Peace
• YMCA – Young Men’s Christian Association
• SLYC – Sri Lanka Youth Organization
• ජාතික තරුණ සේවා සභාව
• AIESEC
ලෙස එයින් කිහිපයක් හඳුනාගත හැකිය.

මෙහිදී IYAP පිළිබඳ කතා කරන විට ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයින් සඳහා වන ප්‍රධානම තරුණ සංවිධානයක් වශයෙන් නම් කළ හැකිය. සාමය සඳහා අන්තර්ජාතික තරුණ සන්ධානය ලෙස මෙය හඳුන්වයි. මෙහිදී තරුණියන් සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීම ගැන ඒකමතිකව විශ්වාස කළ අතර
එමගින් ලොව පුරා තරුණ තරුණියන්ගේ හදිසි ගැටලු සහ උත්සවයන්ට විසඳුම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට හා ‌මෙහෙයවීමට තරුණ ඉඩ සලසයි. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය වනුගේ තරුණයන් ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවන් සිවිල් සමාජ රජය සහ ව්‍යාපෘති වල සහාය ඇතිව ලෝකය වඩාත් ම හදිසි ගැටලු විසඳීම සඳහා නායකත්ව කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම වේ. ඒ අනුව සෑම වසරක ම 500-1000 ත් අතර උද්යෝගිමත් තරුණ නායකයන් සඳහා පුළුල් පුහුණුවක් සහ පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කර ගත හැකි ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන් මෙහෙයවීම සඳහා උපාය මාර්ගයක සහය
ලබාගත හැකිය. මෙමෙ උද්‌යෝගිමත් තරුණ නායකයන් පසුව රට පුරා තරුණ තරුණියන් 10,000 ත් 30,000 ත් අතර සංඛ්‍යාවක් සහභාගී කර ගනිමින් ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමයි ශ්‍රී ලංකාව තුළ පමණක් නොව තවත් ලෝකයේ රටවල් තුළ ව්‍යාපෘති සිදු කරමින් තරුණයින්ගේ සවිබල
ගැන්වීම හරහා සමාජ සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණ වී ඇත.


එසේම YMCA ඒ අනුව තවත් තරුණයින් සඳහා වන සංවිධානයකි. ස්විස්ටලන්තයේ ජිනීවා හි පිහිටි ලෝක ව්‍යාප්ත තරුණ සංවිධානයකි. රටවල් 120ක මිලියන 64 ට අධික ප්‍රතිලාභ ලබමින් සිටියි. එය මුලින් තරුණ ක්‍රිස්තියානි සංගමය ලෙස හැදින්වූ අතර “සෞඛ්‍ය සම්පන්න මනසක් සහ ආත්මයක්” වර්ධනය කිරීමෙන් ක්‍රිස්තියානි මූලධර්ම ක්‍රියාවට නැංවීම අරමුණු කරයි. දේශීය YMCA මලල ක්‍රීඩා පහසුකම් සැපයීම, විවිධාකාර කුසලතා සඳහා පන්ති පැවැත්වීම, ක්‍රිස්තියානි ධර්මය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ මානුෂික කටයුතු ඇතුළු විවිධාකාර තරුණ ක්‍රියාකාරකම් තුළින් තරුණ
සංවර්ධනය කෙ‌රෙහි අවධානය යොමු කරන වයාපෘති හා සේවාවන් සපයයි.

SLYC පිළිබඳව කතා කරන විට ශ්‍රී ලංකා තරුණ සංවිධානය දරුවන් අනාගතගේ සාරය බව විශ්වාස කරයි. හෙට ඔවුන් කවුරුන් ද යන්න තීරණය වන්නේ ඔවුන් හැදී වැඩී ඇති ආකාරය මතය. ප්‍රමුඛ තරුණ සුභසාධන සංවිධානයක් ලෙස මෙහි ඉලක්කය වනයේ තරුණ තරුණියන්ට ඔවුන්ගේ අනනයතාව මුළුමනින්ම වර්ධනය කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ට අවශය නිපුණතා ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවේ නායකයන් වීමට බලකොටු පරිසරයක් ලබා දීමයි. ඔවුන්ගේ ජීවිත වල ගුණාත්මක භාවය දිරිගන්වන දීර්ඝකාලීන හා අර්ථවත් බවක් ඇති කිරීම හා දිරිගැන්වීම සඳහා ලොව පුරා සිටින තරුණයින් ඵලදායි ප්‍රජාපාදක සේවාවන් හරහා එක් කිරීමට උත්සාහ කරයි. ඒ තුළ තරුණ සංවිධාන වල අනාගතය සවිමත් කිරීම සඳහා මෙයින් දක්වන ලද දායකත්වය අගය කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් ප්‍රධාන තරුණ සංවිධානයක් වශගයන් AIESEC ආයතනයද හඳුන්වා දිය හැකිය. AIESEC කියන්න තරුණ තරුණියන්ට ඔවුන්ගේ නායකත්ව හැකියාවන් ගවේෂණය කිරීමට හා සංවර්ධනය කිරීමට ඇති ගෝලීය වේදිකාවක් දේශපාලනික නොවන ස්වාධීන ලාභ නොලබන සංවිධානයක් ලෙස මෙය හඳුන්වා දිය හැකි අතර උසස් අධයාපන ආයතන වල සිසුන් සහ මෑතකාලීන උපාධිධාරීන් විසින් මෙහයවනු ලැබේ. ඒ සාමාජිකයන් රෝග ගැටලු නායකත්වය සහ කළමනාකරණය ගැන උනන්දු වෙති. AIESEC ජනවාර්ගිකත්වයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ලිංගික දිශානතිය ආගම හෝ ජාතිය මෙන්ම සමාජ සම්භවය අනුව වෙනස් කොට සලකන්නේ නැත.

ජාතික තරුණ සේවා සභාව පිළිබඳ කතා කරන විට මැද කාලයේ දී බොහෝ තරුණ තරුණියන්ගේ අවධානය යොමු වූ ප්‍රධාන තරුණ සංවිධානයක් වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකිය. තරුණ පරපුරේ ආනාගතය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔවුන්ව දිරිමත් කරමින් ඔවුන්ගේ ආනාගතය සැලසුම් කිරීම මෙහිදී සිදු කරනු ලබයි. තරුණ සංවිධානවල ආනාගතය පිළිබඳව කතා බහ කරන විට ජාතික තරුණ සේවා සභාව යන්න මේ වන විටත් විශාල ප්‍රගමනයට ලක් වූ ආයතනයක් වශයෙන් හඳුන්වා දිය හැකිය. මේ හරහා දේශීය හා ජාතයන්තර අවස්ථාවන් උපගයෝගී කොටගෙන ජීවිත අභියෝග සඳහා මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලාංකික තරුණයා සවිබල ගැන්වීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම අරමුණු කොට ගෙන ඇත. එසේම සියලු ක්‍රියාවල නිර්මාණශීලීව යෙදී සිටීම හා යෞවනයන්ගේ අදහස් වලට ප්‍රමුඛස්ථානයක් ලබා දීම මෙහිදී සිදු වේ. විවිධ සංස්කෘතික වලින් යුත් යෞවන යෞවනයන් සිටින ආයතනයක් තුළ බහු සංස්කෘතික අවබෝධය සහ අභිවෘධිය නිරතුරුවම ප්‍රවර්ධනය වන ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. එසේම අවංකත්වය හා වගකීමෙන් හේතුව සියලුම ක්‍රියාවන් හා භාර ගැනීම මෙන්ම අභියෝග වලට මුහුණ දීමට දැඩි විශ්වාසයක් කණ්ඩායම් ජවයත් ඇතිව ක්‍රියා කිරීම මෙහිදී සිදු කරයි.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ තරුණ සංවිධාන කිහිපයක් පිළිබඳව අපි විමසා බැලුවෙමු. එය උද්දීපනය වන ප්‍රධානතම කාරණයක් වන්නේ තරුණයින් සඳහා වන සවිබල ගැන්වීමයි. එසේම ඔවුන් ව ඉදිරියට ගෙන යමින් ඔවුන්ගේ අනාගතය සංවර්ධනය සඳහා ක්‍රියාකිරීම මේවා හරහා සිදුවන බව පැහැදිලි වන කරුණක් වේ. කලින් පැවසූ පරිදි රටේ අනාගතය මෙන්ම රටක සවිශක්තිය වන්නේ තරුණ පරපුරේ ඔවුන්ගේ සවිබල ගැන්වීම රැඳී තිබෙන්නේ මෙවැනි සංවිධාන හරහා වන බව මේ හරහා ගම්‍ය වේ. රටක තරුණ සංවිධානයේ පැවතීමට යේ නම් රජය ද ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. ඒ සදහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය මෙන්ම අනාගත තරුණ සංවිධාන වල පැවැත්ම රදා පවතින්නේද ඒ හරහාය.

තරුණ ස්වෙච්චා සේවය බොහෝ දුරට සංවිධාන හා තරුණ වැඩසටහන් වල ප්‍රධාන මානයකි. බොහෝ තරුණ සංවිධානය තරුණ ස්වෙච්චා සේවකයන් විසින් පමණක් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර බොහෝ තරුණ වැඩසටහන් තරුණ තරුණියන් ස්වෙච්චා ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ කර ගැනීමට දිරි ගන්වා යුරෝපා කවුන්සිලය අමාතය කමිටුවේ සාමාජික රටවල් තරම් සංචලතාවය සහ ස්වෙච්චා සේවය හා සංචලතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇත. ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති අභියෝග අතරට සමාජයට ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය හැකිලීම සහ තරුණ සංවිධාන සඳහා දේශපාලන පිළිගැනීමක් නොමැති කම පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේ දී ද එම තරුණ සංවිධාන යනු විශාල වශයෙන් අභියෝගවලට මුහුණපෑමට ලක් වන බව පැහැදිලි වේ. එබැවින් ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම රටක් සතු වගකීමකි. තරුණ සංවිධානය යනු රටක අනාගතය දිරිමත් කිරීම සහ කැපවී ක්‍රියා කළ යුතු වේ.

මේ අනුව තරුණ සංවිධානයන් හා ඒ හරහා රටක තරුණ ප්‍රජාව දිරිමත් වීම මෙන්ම රටක් සතු උපරිම බලය තරුණ ප්‍රජාව වන බැවින් ඔවුන්ගේ අනාගතය සංවර්ධනය සදහා ක්‍රියාමාර්ගයන් ගත යුතුය. එවිට තරුණ ප්‍රජාව සුරැකෙත්ම ඒ හරහා සංවිධානයන් ද ප්‍රවර්ධනය වෙමින් තරුණයන් සවිබල ගැන්වීම සිදුවේ. අනාගතය තරුණ සංවිධානයන්ද ශ්‍රී ලංකාව තුළ බිහිවෙමින් අපේ රට ලෝකයේ බැබළෙන නාමයක් සහිත රටක් බවට පත්කිරීමට මෙය තෝතැන්නක් වන බව අමතක නොකළ යුතු කරුණකි.

REFERENCE

• Partnership, Y., EKCYP, A., policy, Y., topics, Y., & programmes, Y. (2021). Youth organisations and youth programmes. Retrieved 4 March 2021, from https://pjpeu.coe.int/en/web/youth-partnership/youth-organisations-and-youth-programmes

• IYAP – International Youth Alliance for Peace. (2021). Retrieved 3 March 2021, from https://iyapsl.org/

• organization, Y. (2021). Law Insider. Retrieved 4 March 2021, from https://www.lawinsider.com/dictionary/youth-organization

• Home – SLYO. (2021). Retrieved 4 March 2021, from https://www.slyo.org/ • (2021). Retrieved 4 March 2021, from https://lk.linkedin.com/company/aieseclk

• ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ පුස්තකාලය. (2021). Retrieved 4 March 2021, from https://www.nysc.lk/library_s.php • YMCA Sri Lanka. (2021). Retrieved 3 March 2021, from https://ymca.lk/

About the Author:

Share This Entry