සාමය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

Blue Yellow Illustrated Peace Facebook Cover

“දහසක් මිනිසුන් අතර ඇත්තේ යහපත් හා කරුණාවන්ත නොවන එක් මිනිසෙකි. මානව ඉතිහාසයේ ඛේදනියත්වය රඳාපවතිනුයේ පාපතරයන්ගේ ප්‍රමාණය මත නොව අහඹු පාපතර ක්‍රියා මතය. විනාශයට අවශ්‍යවන්නේ එක් ක්‍ෂණයක් උවද, සංකීර්ණතා පද්ධති ගොඩනැගිය හැක්කේ පියවරෙන් පියවර බැගිනි. ‘මහා අසමතුලිතතාව’ යැයි මා හැඳින්වීමට කැමති අතිවිශාල බහුතරයකගේ ‘සාමාන්‍ය’ වැයම් ලෙස අදෘශ්‍යමානව හෝ අවධානයට ලක්නොවී පවතින සෑම බලවත් පාපතර ක්‍රියාවක්ම කරුණාවන්ත […]

ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය, සම්ප්‍රදාය හා තාරුණ්‍යයය

තරුණ ප්‍රජාව සහ ඔවුන්ගේ කාර්ය භාරය ශ්‍රී ලංකාව යනු බහු සංස්කෘතික සමාජයක් සහිත ප්‍රබල සාම්ප්‍රදායික පරිසරයක් පවතින රටකි. සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායන් ගණනාවකින් බැඳී ඇති ශක්තිමත් අන්තර් සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් සමාජයක් ශක්තිමත් සහ ස්ථාවර වීමට මඟ පෑදිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතිය සහ සම්ප්‍රදාය සුරැකීමෙහිලා තරුණ තරුණියන්ට පැවරී ඇති කාර්ය භාරය මෙතුලින් විස්තර කෙරෙනු ඇත. රටක මුදුන් මුල එම […]

Strength in diversity: Celebrate Zero Discrimination Day and empower your workplace with the power of inclusion

Introduction: Zero Discrimination Day is an annual event held on March 1st to promote equality and eradicate all forms of discrimination (UNAIDS, 2022). Discrimination violates human rights and leads to inequality, exclusion, and marginalization. This blog article emphasizes the significance of Zero Discrimination Day and how it provides an opportunity to embrace diversity in the […]

සමාජ මාධ්‍යයට කොටු නොවු තාරුණ්‍යයේ හඬ

අවුරුදු 18 ට වැඩි තරුණ ජනතාවගෙන් 50% වඩා වැඩි පිරිසක් අද වන විට සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයට ගොදුරු වී තිබේ. ඇමරිකාව විසින් ලෝකයේ තරුණ ප්‍රජාව ආකර්ෂණීය ලෙස රදවා තබා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇති මෙම සමාජ මාධ්‍ය වර්ධනයත් සමඟ ගෝලීයකරණයේ පුළුල් පරාසයන් තවදුරටත් සංකීර්ණ වන්නට විය. මෙකී සන්නිවේදනයේ ආශ්චර්ය ලෝකයම මවිත කරමින් සිටියදී තරුණ ප්‍රජාව සමාජ මාධ්‍ය […]